Nowe promocje w Plus u nas od 27 lutego 2014.

Regulamin

Drogi Użytkowniku

Na skrzydelko.pl możesz przeglądać opisy produktów i usług oraz porównywać oferty różnych operatorów. Pamiętaj, że zawartość serwisu Skrzydełko.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.

Korzystając z serwisu akceptujesz niniejszy regulamin.

§1
 • Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właściciela serwisu na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią serwisu internetowego Skrzydelko.pl.
 • Usługa polega na bezpłatnym wyszukiwaniu i przeglądaniu ofert operatorów komórkowych działających w Polsce oraz na umożliwieniu użytkownikom korzystania z forum w celu wymiany informacji, komentarzy, opinii i porad na tematy związane z telefonią komórkową.
§2
 • Dostęp do serwisu Skrzydelko.pl posiadają wszyscy użytkownicy internetu.
§3
 • Właściciel dokłada wszelkich starań aby informacje o ofertach prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje o ofertach prezentowane w serwisie Skrzydelko.pl.
 • Zarejestrowani użytkownicy publikują swoje komentarze, opinie, informacje i porady wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Rejestracja w serwisie Skrzydelko.pl jest dobrowolna i wymaga podania przez użytkownika: nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła.
 • Użytkownik może zażądać w każdej chwili usunięcia swoich danych z bazy serwisu Skrzydelko.pl
 • Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach serwisu Skrzydelko.pl.
§4
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu Skrzydelko.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz naruszających dobra osobiste innych osób i gróźb lub innych treści stanowiących znamiona przestępstwa.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu Skrzydelko.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety, jak również podawanie się za inną osobę.
 • Niedopuszczalne jest celowe wprowadzanie w błąd innych użytkowników forum odnośnie przepisów obowiązującego prawa i procedur jego stosowania, oraz inne celowe działanie w ramach udzielania porad, które może skutkować powstaniem szkody w stosunku do pozostałych użytkowników forum.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu Skrzydelko.pl przekazów reklamowych.
 • Uczestnicząc w forum użytkownik akceptuje ponadto Zasady panujące na forum Skrzydelko.pl
§5

Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania w całości lub części treści, o których mowa w §4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na forum Skrzydelko.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia §4 regulaminu.

§6

Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych użytkowników serwisu Skrzydelko.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§7

Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Skzydelko.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§8

Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia w całości lub dowolnej części serwisu Skrzydelko.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§9

Użytkownicy serwisu Skrzydelko.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy, opinii, informacji i porad na stronach serwisu Skrzydelko.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w serwisie Skrzydelko.pl.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw

§11

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 31 lipca 2017

© 2007–2021 Skrzydelko.pl